θεωρητικη & πρακτικη εξεταση των υποψηφιων

Για την απόκτηση άδειας οδηγήσεως κάθε κατηγορίας αυτοκινήτων & μοτοσικλετών, ο υποψήφιος οδηγός πρέπει να επιτύχει τόσο στη θεωρητική όσο και στη πρακτική εξέταση οδηγήσεως.

 

Πρακτική Εξέταση (ΑM,A1,A2,Α) ( Πορεία - οδήγηση )

Για την απόκτηση άδειας οδήγησης μοτοσικλέτας (ΑM,A1,A2 ή Α), πορεία με εκπαιδευτική μοτοσικλέτα διάρκειας 25 λεπτών τουλάχιστον (εφόσον αυτή δεν διακοπεί λόγω απορρίψεως) όπου εξετάζεστε στις δοκιμασίες που περιγράφονται παρακάτω:

ΟΜΑΔΑ Α

Προετοιμασία οχήματος, ειδικές δοκιμασίες.

1. Έλεγχο του οχήματος, Χρήση κράνους και προστατευτικών.
2. Κίνηση και ακινητοποίηση δικύκλου χωρίς λειτουργία κινητήρα.
3. Ελικοειδής διαδρομή με μικρή ταχύτητα (slalom)
4. Κίνηση με μικρή ταχύτητα (αργός διάδρομος των 25 m σε χρόνο άνω των 15 sec).
5. Επιτάχυνση του οχήματος με αλλαγή ταχυτήτων (γρήγορος διάδρομος των 50 m)
6. Κίνηση με αποφυγή εμποδίου (εκτός της κατηγορίας ΑΜ)
7. Πέδηση εκτάκτου ανάγκης (εκτός της κατηγορίας ΑΜ)
8. Ακινητοποίηση, στάθμευση οχήματος και ασφαλής απομάκρυνση απ' αυτό..

ΟΜΑΔΑ Β

Πορεία ( Σοβαρά σφάλματα )

1. Παραβίαση σηματοδότη, οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης και μη συμμόρφωση σε σήμα τροχονόμου.
2. Είσοδος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.
3. Ανέβασμα στο πεζοδρόμιο ή διαχωριστική νησίδα ή κίνηση σε διακεκριμένο τμήμα του δρόμου όπου απαγορεύεται 
η χρήση του από τα οχήματα.
4. Πρόκληση ατυχήματος.
5. Παραβίαση της προτεραιότητας.

ΟΜΑΔΑ Γ

Πορεία (απλά σφάλματα)

1. Εκκίνηση από θέση στάσης ή στάθμευσης.
2. Τρόπος αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας.
3. Χρήση φώτων, δεικτών αλλαγής κατεύθυνσης και φώτων έκτακτης ανάγκης.
4. Κίνηση οχήματος και σωστή συμπεριφορά οδηγού ανάλογα με τις υπάρχουσες συνθήκες.
5. Σωστή θέση στο οδόστρωμα.
6. Τήρηση σωστών αποστάσεων από τα άλλα οχήματα.
7. Προσπέρασμα εμποδίου ή προπορευόμενου οχήματος.
8. Κίνηση σε ισόπεδο κυκλικό κόμβο (πλατεία).
9. Σωστή αλλαγή ταχυτήτων ανάλογα με τις υπάρχουσες συνθήκες.
10. Σβήσιμο κινητήρα.
11. Πέδηση και ακινητοποίηση.
12. Τήρηση διατάξεων του Κ.Ο.Κ.

Κατά την πρακτική εξέταση, ο υποψήφιος θεωρείται ότι επέτυχε στην ΟΜΑΔΑ Α, αν έχει επιτύχει σε όλες τις δοκιμασίες της. Κατά την εξέτασή του στην πορεία αν αποτύχει έστω και σε μία από τις δοκιμασίες της ΟΜΑΔΑΣ Β, διακόπτεται η πρακτική εξέταση και ο υποψήφιος απορρίπτεται. Επίσης ο υποψήφιος απορρίπτεται αν συγκεντρώσει περισσότερα από πέντε συνολικά σφάλματα (Σ) στις δοκιμασίες της ΟΜΑΔΑΣ Γ ή δύο σφάλματα (ΣΣ) σε μία (την ίδια και τις δύο φορές) από τις δοκιμασίες της ομάδας αυτής. Οι δοκιμασίες της ΟΜΑΔΑΣ Α μπορούν να γίνονται και μέσα σε ειδικά εξεταστικά πάρκα, εφόσον υπάρχει κατάλληλος χώρος που ανήκει στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή στους Ο.Τ.Α. και διατίθεται για το σκοπό αυτό.

 

Πρακτική Εξέταση ( Β ) ( Πορεία - οδήγηση )

Για την απόκτηση άδειας οδήγησης αυτοκινήτου ( Β ), πορεία με εκπαιδευτικό αυτοκίνητο διάρκειας 30 λεπτών τουλάχιστον (εφόσον αυτή δεν διακοπεί λόγω απορρίψεως) όπου εξετάζεστε στις εξής δοκιμασίες:

ΟΜΑΔΑ Α

Προετοιμασία οχήματος, προφυλάξεις εν στάση, ειδικές δοκιμασίες.

1. Έλεγχος οχήματος πριν ξεκινήσει.
2. Οπισθοπορεία με στροφή.
3. Στάθμευση δεξιά ή αριστερά.
4. Εκκίνηση σε ανήφορο κλίσης περίπου 10%
5. Λήψη μέτρων ασφαλείας κατά την έξοδο από το όχημα.
6. Υποβοηθητικοί μηχανισμοί πεδήσεως και διευθύνσεως (εκτός της κατηγορίας Β, ΒΕ).
7. Συσκευή του ταχογράφου (εκτός της κατηγορίας Β, ΒΕ).
8. Απόζευξη και ζεύξη (εκτός της κατηγορίας B, C1, C, D1, D).

ΟΜΑΔΑ Β

Πορεία ( Σοβαρά σφάλματα )

1. Παραβίαση σηματοδότη, οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης και μη συμμόρφωση σε σήμα τροχονόμου.
2. Είσοδος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.
3. Ανέβασμα στο πεζοδρόμιο ή διαχωριστική νησίδα ή κίνηση σε διακεκριμένο τμήμα του δρόμου όπου απαγορεύεται 
η χρήση του από τα οχήματα.
4. Πρόκληση ατυχήματος.
5. Παραβίαση της προτεραιότητας.

ΟΜΑΔΑ Γ

Πορεία (απλά σφάλματα)

1. Εκκίνηση από θέση στάσης ή στάθμευσης.
2. Τρόπος αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας.
3. Χρήση φώτων, δεικτών αλλαγής κατεύθυνσης και φώτων έκτακτης ανάγκης.
4. Κίνηση οχήματος και σωστή συμπεριφορά οδηγού ανάλογα με τις υπάρχουσες συνθήκες.
5. Σωστή θέση στο οδόστρωμα.
6. Τήρηση σωστών αποστάσεων από τα άλλα οχήματα.
7. Προσπέρασμα εμποδίου ή προπορευόμενου οχήματος.
8. Κίνηση σε ισόπεδο κυκλικό κόμβο (πλατεία).
9. Σωστή αλλαγή ταχυτήτων ανάλογα με τις υπάρχουσες συνθήκες.
10. Σβήσιμο κινητήρα.
11. Πέδηση και ακινητοποίηση.
12. Τήρηση διατάξεων του Κ.Ο.Κ.
13. Οικονομική - Οικολογική οδήγηση.
14. Προσαρμογή της τροχιάς του οχήματος στις στροφές (εκτός της κατηγορίας Β).

Κατά την πρακτική εξέταση, ο υποψήφιος θεωρείται ότι επέτυχε στην ΟΜΑΔΑ Α, αν έχει επιτύχει σε όλες τις δοκιμασίες της. Κατά την εξέτασή του στην πορεία αν αποτύχει έστω και σε μία από τις δοκιμασίες της ΟΜΑΔΑΣ Β, διακόπτεται η πρακτική εξέταση και ο υποψήφιος απορρίπτεται. Επίσης ο υποψήφιος απορρίπτεται αν συγκεντρώσει περισσότερα από πέντε συνολικά σφάλματα (Σ) στις δοκιμασίες της ΟΜΑΔΑΣ Γ ή δύο σφάλματα (ΣΣ) σε μία (την ίδια και τις δύο φορές) από τις δοκιμασίες της ομάδας αυτής. Οι δοκιμασίες της ΟΜΑΔΑΣ Α μπορούν να γίνονται και μέσα σε ειδικά εξεταστικά πάρκα, εφόσον υπάρχει κατάλληλος χώρος που ανήκει στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή στους Ο.Τ.Α. και διατίθεται για το σκοπό αυτό.

Για την απόκτηση άδειας οδήγησης φορτηγού ( C1,C), πορεία με εκπαιδευτικό φορτηγό διάρκειας 45 λεπτών τουλάχιστον 
(εφόσον αυτή δεν διακοπεί λόγω απορρίψεως) όπου εξετάζεστε στις δοκιμασίες που περιγράφονται παραπάνω.

Για την απόκτηση άδειας οδήγησης λεωφορείου ( D1,D ), πορεία με εκπαιδευτικό λεωφορείο διάρκειας 45 λεπτών τουλάχιστον 
(εφόσον αυτή δεν διακοπεί λόγω απορρίψεως) όπου εξετάζεστε στις δοκιμασίες που περιγράφονται παραπάνω.

Για την απόκτηση άδειας οδήγησης συρμού - ημιρυμουλκούμενου ( ΒΕ ) ή ( CE ) ή ( DE ) πορεία με εκπαιδευτικό συρμό - ημιρυμουλκούμενο διάρκειας 45 λεπτών τουλάχιστον (εφόσον αυτή δεν διακοπεί λόγω απορρίψεως) όπου εξετάζεστε στις δοκιμασίες που περιγράφονται παραπάνω.

 

ΣΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΑM,A1,A2,Α) ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 4 ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΟΙ 3

Έλεγχος Μοτοσικλέτας:

» Καθημερινά

• Πριν ανέβει έλεγχο για ζημιές από τυχόν πτώση

• Λάστιχα, φρένα, πίνακας οργάνων, φώτα, καθρέφτες, πλαϊνό σταντ, εξάτμιση

 

Μια φορά την εβδομάδα ή πριν από ταξίδι:

» Λάστιχα:

• Πίεση (με κρύα λάστιχα, όσο ορίζει ο κατασκευαστής και φορτωμένο ελαφρώς αυξημένη)

• Πέλμα (1 χιλιοστό ελάχιστο βάθος)

• Ηλικία (DOT Εβδομάδα / Έτος παραγωγής, 2 – 3 χρόνια)

• Ζημιές (γενική κατάσταση, χτυπήματα, κακή εμφάνιση)

 

» Φρένα

• Να κρατάνε τις ρόδες

• Όχι ελαστικότητα στην πίεση της μανέτας

• Στάθμη υγρών

• Λειτουργία υδραυλικού δισκόφρενου, χαρακτηριστικά

 

» Ανάρτηση

• Διαρροή λαδιών

 

• Εξοπλισμός αναβάτη: κράνος, ρούχα, προστατευτικά, ανακλαστικά

• Χαρακτηριστικά μοτοσικλέτας: αριθμός κυλίνδρων, λειτουργία, ψύξη, κυβισμός, μάρκα, δικαίωμα κατηγορίας, ιπποδύναμη

• Τεχνικοί έλεγχοι: λάδια, μπαταρία, αλυσίδα, εξάτμιση, φώτα

• Φόρτωση μοτοσικλέτας: κέντρο βάρους εμπρός

• Φρενάρισμα ανάγκης σε περίπτωση βλάβης φρένων: κατέβασμα ταχυτήτων

• Απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα: οδηγού και οχήματος

• Ενεργητική και παθητική ασφάλεια

 

ΣΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (B) ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 4 ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΟΙ 3

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

1) ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ-

» Εκτός Αυτοκινήτου
•  Λάστιχα (Σκάσιμο κ.τ.λ.)
•  Ζημιές στο αμάξωμα

• Διαρροές υγρών

» Εντός Αυτοκινήτου
• Πίνακας Οργάνων (Ενδείξεις, λυχνίες)
•  Φρένα
•  Ζώνη

2) ΑΝΑ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ Η ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΑΞΙΔΙ

» Λάστιχα ~ Πίεση (Μια φορά το μήνα)
• Πέλμα – οχι λιγότερο από 1,6 χιλ.
​ •  Ζημιές (Χτυπήματα, καρφιά)

 • Ηλικια(dot 2709)

• Αριθμος χιλιομετρων (οχι μεγαλύτερος απο 35.000 - 40.000 χιλ)

» Φώτα ~ Έλεγχος στις Λάμπες κ την δεσμη

» Χώρος κινητήρα

• Λάδια - κινητήρα

• Νερό ψυγείου

• Υγρά φρένων (δέν συμπληρωνούμε ποτέ)

• Υγρά μπαταρίας

• Νερό υαλοκαθαριστήρων

• Υδραυλικό τιμόνι (εαν έχει)

 

 

 

θεωρητικη εξεταση των υποψηφιων

 


Θεωρητική Εξέταση (Μηχανογραφική με Η/Υ)

Για την απόκτηση άδειας οδήγησης αυτοκινήτου Β' κατηγορίας για πρώτη φορά ή μοτοσικλέτας κατηγορίας AM,A1,A2,A 
(αν δεν έχετε αυτοκινήτου), εξετάζεστε σε Η/Υ από την ύλη του βιβλίου 
<< Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων >>
με το πρόγραμμα εξέτασης testdrive το οποίο θα επιλέξει τυχαία 30 ερωτήσεις και έχετε πετύχει αν κάνατε μέχρι μία λάθος απάντηση.

Για την απόκτηση άδειας οδήγησης μοτοσικλέτας κατηγορίας AM,A1,A2,A εξετάζεστε σε Η/Υ από την ύλη του βιβλίου 
<<Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών Μοτοσικλετών>> 
με το πρόγραμμα εξέτασης testdrive το οποίο θα επιλέξει τυχαία 10 ερωτήσεις και έχετε πετύχει αν κάνατε μέχρι μία λάθος απάντηση.

Για την απόκτηση άδειας οδήγησης φορτηγού εξετάζεστε σε Η/Υ από την ύλη του βιβλίου 
<<Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών Φορτηγών>>
με το πρόγραμμα εξέτασης testdrive το οποίο θα επιλέξει τυχαία 10 ερωτήσεις και έχετε πετύχει αν κάνατε μέχρι μία λάθος απάντηση.

Για την απόκτηση άδειας οδήγησης λεωφορείου εξετάζεστε σε Η/Υ από την ύλη του βιβλίου 
<<Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών Λεωφορείων>> 
με το πρόγραμμα εξέτασης testdrive το οποίο θα επιλέξει τυχαία 10 ερωτήσεις και έχετε πετύχει αν κάνατε μέχρι μία λάθος απάντηση.